המתנדבים באים – תיעודי 50 דקות. ישראל 2009

במאית: מולי לנדסמן

זהו סיפור המתחיל בתמימות ונעורים, במפגש של אנשים צעירים מתרבויות שונות, סיפור הממשיך בחתונה וילדים ונמשך ונפתח לעבר שאלות רבות? זהות וזרות,לאום ושייכות, השלמה ותיקון. הקיבוצים הציעו לצעירים האירופאים את הארץ המובטחת. סוציאליזם אוטופי, שמש, סקס חופשי, הרבה שתייה, קצת עבודה, חבר'ה צעירים והרבה בילויים.

את ההנג אובר מהחגיגה הגדולה אפשר היה להרגיש לאחר כמה שנים... זוגות נוצרו. המנטליות השונה ורגשות השייכות והזהות שבגיל צעיר אין להם כמעט שום משמעות, הלכו ותפסו את משקלם הכבד.